Trụ đặc 5mm ngoài mặt bậc Nam Thao NT001A

260,000