TRỤ CẦU THANG GỖ LIM NAM PHI

Giá: Liên hệ

TRỤ GỖ LIM NAM PHI

Cao 1,2m

Thân trụ: Vuông 16cm

Tim tay; 90-95cm

Có 3 chữ cái Phúc – Lộc Thọ