CON TIỆN SẮT NGHỆ THUẬT

Giá: Liên hệ

Trụ cao 950

  • Chất liệu : Sắt nhập khẩu cao cấp
  • 2 loại đặc , rỗng.
  • Bề mặt mịn mượt
  • Đơn giá liên hệ ưu đãi.
  • Có đặt theo yêu cầu thời gian từ 20-25 ngày làm việc